söndag, juni 24, 2007

Full fart mot en EU-stat

EU-toppmötet har nu beslutat att gå vidare med den EU-konstitution som redan avvisats av folkomröstningar i Holland och Frankrike. Än en gång kommer makt att flyttas bort från Sverige. Än en gång sker det efter snabba förhandlingar, bakom lyckta dörrar, och nästan helt utan folklig debatt. Det tyska ordförandeskapet har lyckats driva igenom EU-konstitutionen med så små kosmetiska ändringar som möjligt samtidigt som de gör allt för att undvika nya folkomröstningar.

Sveriges regering har slagit rekord i underdånighet under de slutna och odemokratiska förhandlingarna. Att gå stormakten Tyskland till mötes har ansetts viktigare än att företräda svenska intressen. När det har föreslagits ändringar av andelen röster till förmån för de mindre länderna, som Sverige, så har regeringen iskallt avvisat sådana förslag och lagt sig platt för de stora länderna. Nu mister medlemsländerna själbestämmande genom borttagen vetorätt på mer än 50 nya politikområden. Därmed överlåter riksdagen makten till EU- kommissionen och en majoritet i ministerrådet, i vissa fall med EU-parlamentet, att föreslå och suveränt bestämma om lagar.

Socialdemokraterna har helt underordnat sig den borgerliga regeringens undfallenhet. Det är allvarligt. EUs fördrag är ett politiskt dokument där nyliberalismen och den inre marknadens överhöghet är skrivna i sten. Det kan bara tolkas som att de är överens med borgarna. Pratet om "vänster eller höger" i Europapolitiken i samband med EU-valen är därför en bluff.
Nu hoppas EU-topparna att medlemsländerna snabbt ska anta förslaget. Stora förändringar - försämringar - är på gång. Detta måste självklart prövas i en folkomröstning. Synovate gjorde en opinionsundersökning på uppdrag av Vänsterpartiet (14 juni) där hela 56 procent av svenskarna vill folkomrösta om fördraget. Svenskarna vill folkomrösta - låt oss göra det! Och inte bara svenskarna utan också många av de andra medlemsländerna. Financial Times gjorde en liknande undersökning som vår. En solklar majoritet (mellan 60-75 procent) av befolkningarna i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien vill ha folkomröstning. Så vad väntar EU-ledarna på? Törs man inte fråga sina befolkningar? Är man kanske rädda för resultatet?

Regeringen gjorde klart, innan ens förslaget sett dagens ljus, att det inte behövs någon folkomröstning i Sverige. Högerpartierna påstår sig vilja ha en bred debatt om EU-frågor och "en Europeisk Union som är öppen och väl förankrad hos det svenska folket" men när det kommer till frågan om att ge folket inflytande känner de inget annat än rädsla. Vi vet sedan tidigare att EU-debatten väcks till liv inför folkomröstningar. Frågorna engagerar människor på djupet när de har chans att påverka. Men något sådant engagemang vill borgare och socialdemokrater inte ha.

Dessutom undrar vi vart den svenska EMU-folkomröstningen har tagit vägen? Sverige röstade ju nej och står idag utanför EMU, men regeringen har inte ens krävt ett bindande undantag, vilket ju Danmark och Storbritannien redan har. Enligt nuvarande fördrag, - och detta är en riktig demokratisk skandal - är Sverige tvunget att anslutas till EMU fullt ut, trots att en majoritet av svenskarna röstade nej! Reinfeldt är skyldig svenska befolkningen svaret! Om inte är det inget annat än en demokratisk skandal och en svårslagen uppvisning i folkförakt.

Lasse Ohly

Inga kommentarer: