lördag, november 25, 2006

Slutsång

Eftersom i morgon är sista föreställningen av ”I skenet från en Glasugn” är de på sin plats att publicera slutsången som vi sjunger som uppvärmning och har den som slutsång i pjäsen. Den har blivit en symbol och en hymn får Åfors och de är vi stolta över

Texten är skriven av Willi Østerberg och melodin är Internationalen:

Hör Huru tonerna de klinga
Ifrån det klaraste kristall
Och hör hur sagorna berättas
Så att blåsa det blir ett kall
Mången gläspjäs
Går från våra händer
Uti världen till alla land
Det fina glaset många känner
Och tänk att de är gjort för hand

Kom till Åfors kamrater
Kom och se Folkets Hus
Vi lever här och frodas
I skogens ljuva sus

Kom till Åfors kamrater
Kom och se Folkets Hus
Vi lever här och frodas
I skogens ljuva sus

Inga kommentarer: