tisdag, november 28, 2006

Ensamma flyktingbarn

Humaniteten vann i Kalmar kommunfullmäktige. Det är med glädje och värdighet som jag läser dagens lokala medier Östra Småland och Barometern. I går beslöt Kalmar kommun att ta emot åtta barn och ungdomar som får bo på Byagården i Påryd. Jag tycker de var ett mycket bra beslut. Vi ska hjälpa de utsatta barnen och ungdomarna till ett nytt värdigt liv i sitt nya hemland Sverige. Barn som har olika traumatiska upplevelser i bagaget och som lätt kan hamna i fel händer och utnyttjas på alla de hemska sätt man kan tänka sig. Nu får de en fristad i Påryd till Sverigedemokraternas förtret. Nu visar Sverigedemokraterna sitt rätta ansikte. Toralf Alfsson, deras representant i fullmäktige var den enda som motsatte sig detta. Detta är inget förvånade för detta främlingsfientliga parti. De ser bara vad de kostar inte vad man får för dessa flyktingbarn. Men Sverigedemokrater ser alltid så ensidig och negativt på flyktingfrågan och de kan inte se vad samhället får tillbaka. Det framgick under debatten i går. Skönt att se alla andra stå upp som EN man eller kvinna för de ensamma flyktingbarnen. Det är lätt att välja sida i en sådan här fråga. Humanitet och medmänsklighet är alltid prioriterat vare sig de gäller våra egna inhemska medborgare eller våra nyinflyttande.

Här återges Östran artikel från gårdagens kommunfullmäktige sammanträde:


Kalmar kommun ska ta emot ensamma flyktingbarn. Åtta barn och ungdomar får bo på Byagården i Påryd.

Toralf Alfsson, sverigedemokraterna, gjorde sin debut i fullmäktiges talarstol genom att yrka att frågan borde återremitteras. Han efterlyste bland annat siffror på kostnaden för att ta emot åtta ungdomar. Han sa att han hoppades kunna tillföra nya dimensioner till fullmäktige, och menade också att Påryd var ett dåligt ställe, eftersom Påryd var sverigedomokraternas starkaste valkrets.

Inga nya dimensioner

- Nya dimensioner? Alla har vi förväntat oss att ni skulle ha åsikter om detta, sa kommunalrådet Birgitta Elfström, (s), som, liksom flera andra talare, påpekade att Sverige skrivit under FN:s barnkonvention. Hon kunde också berätta att ekonomin är väl utredd i överenskommelsen med Migrationsverket, som samtliga fullmäktigeledamöter fått i förväg. För varje plats får Kalmar kommun 1500 kronor per dygn, dessutom 150 kronor för varje plats som utnyttjas, samt ersättning för skolgång, extraordinära kostnader med mera, med mera. Anna-Britt Wejdsten, (fp), citerade Albert Einstein:

Fördomar och atomer

"Det är nedslående att leva i en tid där det är enklare att spränga en atom än en fördom", och var tydligt rörd över att Kalmar nu kommer att ta emot de unga flyktingarna. -Naturligtvis ska vi tala om ekonomi, men jag har sällan sett ett förslag som varit väl förberett, sa Christina Magnusson, (s), som är ordförande i socialnämnden. Två av fullmäktiges ledamöter har kommit som flyktingar till Sverige. - Jag kom hit färdigutbildad. Jag är en tillgång. Vad det kostar att ta emot flyktingar räknar man, men inte vad man tjänar på det, sa Nadja Mirghasemi, (kd).

Ny chans

- Kalmar har lärt mig att arbeta demokratiskt, här har jag rätt att höja min röst utan att bli hotad, här har jag lärt mig tro, solidaritet och öppenhet. Låt oss ta ett beslut där vi ger andra en ny chans, sa Nasim Malik ,(s). - Jag är glad att jag står här som representant för ett synsätt som jag delar med många, alla människors lika värde, sa Birgitta Axelsson Edström, (v). - Det här är en viktig debatt, men det ska väl inte utmynna i en tävling om vem som är minst sverigedemokrat? Jag älskar fotboll, jag älskar älgjakt och jag tycker att vi ska ha en generös invandrarpolitik! sa Ingemar Einarsson,( c), från Påryd.

Karin Asmundsson, Östran 061128

Inga kommentarer: