tisdag, november 28, 2006

Psykiatrin behöver mer pengar

Vänsterpartiets Elina Linna tycker att psykiatrisamordnaren Anders Miltons slutbetänkande är en positiv överraskning.- Milton föreslår en stor ekonomisk satsning från staten. Det visar att regeringen missbedömt behoven inom psykiatrin, det behövs mer pengar, säger Elina Linna, riksdagsledamot (v).

- Jag kände en viss oro inför Miltons utredning. Samordnaren har tidigare skickat ut signaler om ökat tvång och hårdare tag mot psykiskt sjuka, vilket jag är starkt kritisk till. Därför är det positivt att Milton betonar att patienternas erfarenheter måste tas till vara, säger Elina Linna.

Vänsterpartiet har länge krävt en nationell handlingsplan för psykiatrin och det är bra att Milton föreslår en övergripande strategi för psykiatrin som i många avseenden liknar vårt förslag.

- Det är bra att man lägger fokus på små vårdenheter som ska vara tillgängliga för den som behöver stanna några få nätter. En ökad samordning mellan kommuner och landsting är också nödvändig. Jag värjer mig mot utredningens idéer om ökat tvång i öppenvården. Det är bara ett sätt att låta patienterna betala priset för samhällets misslyckande inom psykiatrin, menar Elina Linna.

Elina Linna, Vänsterpartiet 061127

Inga kommentarer: