söndag, augusti 11, 2013

Byrums raukar

Vid Ölands västra kust drygt en mil söder om Byxelkrok på norra Öland ligger Byrum och öns mest berömda raukområde. Under tusentals år har Kalmarsunds vågor ur landborgens brant skapat dessa naturliga konstverk. Förvisso kan de inte tävla med Gotlands raukar i storlek, men visar ändå på ett stycke säregen öländsk natur. Till antalet är de ungefär 120 stycken och mäter som högst fyra meter.Det är fascinerande att gå och fundera på denna plats som en gång i tiden låg långt nere i södra halvklotet och sen vandrat hit upp i norr.

För drygt 490 miljoner år sedan började ursprunget till Ölands mäktiga kalkstenslager att avsättas i korallrev. Framför allt skedde avsättning av kalk i varma, grunda hav. Korallreven har med tiden pressats samman och bildat kalksten. Raukarna vid Byrum har bildats när vågor eroderat bort mjukare kalksten. Inom området finns sammanlagt cirka 120 raukar. De högsta är upp till fyra meter höga och finns i den södra delen. I norr minskar raukarna i storlek, de minsta är knappt en meter höga.

 Här kan man se hur en forntida havsflod mejslat sig genom området
Lager på lager av kalksten har genom årmiljonerna bildat flera metar höga stenformationer. 
 Det är sådana här vågor som har format raukarna genom årmiljonerna.

"I´m a King of the world"Det är inte bara raukarna som gör området vid Byrum till en mycket spännande plats. I den södra delen finns rikligt med fossil. Döda organismer som hamnar på havsbottnen täcks med tiden av sedimenterande material. Materialet pressas samman under tryck och så småningom bildas en bergart i vilken urtidsdjurens former bevaras. Det fossil som är lättast att hitta är urtidsbläckfiskar, så kallade ortoceratiter. Trilobiter är en annan djurgrupp som finns representerad som fossil. De levde i haven för cirka 560-250 miljoner år sedan

Inga kommentarer: