lördag, augusti 24, 2013

25 mars 1979

15-årsdagen är alltjämt en milstolpe, för min far kom instörtande i mitt rum tidigt på morgonen och meddelade att det hade brunnit inne hos grannen. Jag flög upp, och i hallen stod ett antal svarta plastsäckar. Jag antog att det var kläder som hade sorterats ut, för just det var ett pågående projekt på Marknadsvägen i Eriksmåla.

Men så stötte jag till en av säckarna. Det skramlade metalliskt. Pappa hade förvarat säckarna på annat ställe i väntan på den stora dagen. Innehållet var en samling som han hade köpt i Växjö; en mycket bra samling med många rariteter - svenska, tyska, danska och engelska, och den medförde ett stort lyft och många av de ölburkar jag redan hade hamnade sedermera i USA, Australien, Kanada och Japan.

Hela dagen gick åt till detta och jag hade dittills aldrig varit så lycklig.
Jag väntar på det tillfälle då jag kan göra motsvarande för Calle och Kari

Peter Lejon, Långelycke

Inga kommentarer: