onsdag, augusti 07, 2013

Senatstorget

Senatstorget (fi. Senaatintori) är ett torg i Helsingfors kärncentrum. Arkitekten som ritat torget och de offentliga byggnaderna var Carl Ludvig Engel.

Senatstorget är en allegori för den religiösa, politiska, vetenskapliga och kommersiella makten. Det religiösa representeras av Helsingfors domkyrka som ligger uppe på en platå ovanför de andra byggnaderna. Den byggdes mellan åren 1818 och 1852 och var Engels längsta projekt; den blev klar först 12 år efter hans död.

Den politiska makten symboliseras av Statsrådsborgen, som ursprungligen hette Senatshuset. Byggnaden blev klar på den östra sidan av torget år 1822. Senaten verkade i byggnaden fram till år 1918 då statsrådet tog över.

Helsingfors universitets huvudbyggnad färdigställdes år 1832 på den västra sidan av torget och representerar den vetenskapliga makten. På södra sidan av torget byggde köpmän sina hus, vilket symboliserar den kommersiella makten i samhället.

Panoramabild på torget
 Domkyrkan är den dominerande byggnaden inte bara på torget utan på hela stadsbilden i Helsingfors. Här syns den från Olympiaterminalen.
 Senatstorget.
Torget är ett populärt turismmål i Helsingfors.

Bockska huset, eller Gamla Rådhuset, är en nyklassisk byggnad vid Senatstorget i Helsingfors historiska centrum. Byggnaden är byggd år 1763 av handelsmannen Gustav Johan Bock och ligger på Alexandersgatan i kvarteret Lejonet. Den har fungerat bland annat som residens för Generalguvernören över Finland och Helsingfors rådhus. Numera används byggnaden av Helsingfors stad.
Bockska huset fick sitt nuvarande utseende mellan åren 1816 och 1819 efter ritningar av den tyskfödde arkitekten Carl Ludvig Engel. Helsingfors första stadsfullmäktige möttes i byggnaden år 1875 under ledning av Leo Mechelin. Mellan åren 1985 och 1988 totalrenoverades byggnaden.

Helsingfors egna Spanska trappa tar oss upp till domkyrkan
Uppe vid kyrkan efter ett antal trappsteg  bakom sig.
Vy ner mot torget. På torget blandas den svenska, den ryska och den finska tiden. Bl a syns vid ena hörnet en liten byggnad som är gråfärgad. Det är Köpman Johan Sederholms hus vid Senatstorgets hörn och är den äldsta byggnaden i Helsingfors innerstad. Stenhuset byggdes 1757 och var på sin tid Helsingfors mest representativa privathus. Det ritades sannolikt av den tyskfödde murarmästaren Samuel Berner. Uppförandet av huset vittnar om det begynnande välståndet i Helsingfors vid mitten av 1700-talet då anläggningen av sjöfästningen på Sveaborg inleddes. I bottenvåningen fanns butikslokaler och en trappa upp Sederholms bostad. De valvbyggda källarna användes som lager. Sederholms avkomlingar ägde fastigheten till 1822. Efter dem hade den många ägare.

Arkitekten Konstantin Kiseleff köpte fastigheten 1865 och gjorde upp en renoveringsplan enligt vilken år 1866 fönstren förstorades, balustrader byggdes under fönstren i övre våningen och tre dörrar öppnades i fasaden mot gatan. I huset verkade på 1850- och 60-talet bl.a. en tobaksfabrik, en flickskola, restauranger och ett bageri. I gatuplanet fanns flera små butiker. I huset bodde även hyresgäster. Släkten Kiseleff ägde fastigheten till 1912. Helsingfors stad fick den 1949 och byggde om huset för rådstuvurätten. När rådstuvurätten flyttade ut 1985 överlämnades byggnaden till stadsmuseet.

Sederholmska huset renoverades och inrättades som museum utan att vare sig exteriören eller rumsindelningen ändrades. Fasaderna har nästan sitt ursprungliga utseende med undantag för fönstren. Inne i huset hade 1866-1950 gjorts ändringar som nu fick kvarstå. I övre våningen inreddes ett rum i 1700-talsrokoko. Museet öppnades 1995.
Tsar Alexander II (1818-1881) står staty på torget. Han var tsar mellan 1855-1881 och statyn uppfördes 1863 och hyllar tsarens sammankallande av Lantdagen efter en paus på över 40 år. Tsaren genomförde samtidigt flera reformer vilka ökade autonomin i Finland.

Inga kommentarer: