söndag, januari 01, 2012

Nyårsklockan

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
Mot rymdens norrskenssky och markens snö
Det gamla året lägger sig att dö
Ring själaringning över land och vatten

Ring in det nya och ring ut det gamla
I årets första, skälvande minut!
Ring lögnens makt från världens gränser ut
Och ring in till sanningen till oss, som famla!

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten
Och ring hugsvalelse till sargad barm
Ring hatet ut emellan rik och arm
Och ring försoning in till jordens släkten

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden
Och ring den frusna tiden åter varm
Ring ut till tystnad diktens gatularm
Men ring till sångarhjärtan skaparglöden

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor
Förtalets lömskhet, avundens försåt
Ring in det rätta på triumfens stråt
Och ring till seger mänsklighetens fanor

Ring, klocka, ring... och seklets krankhet vike
Det dagas, släktet fram i styrka går
Ring ut, ring ut de tusen krigens år
Ring in den tusenåra fredens rike

Skriven av: Lord Alfred Tennyson
Svensk Översättning: Edvard Fredin, 1890

Inga kommentarer: