tisdag, november 30, 2010

Unionen pekar på växande samhällsproblem

Unionen publicerar idag siffror som visar att övertidsarbete i strid med lagar och avtal förekommer på mer än åtta av tio privata företag.

- Det är alarmerande uppgifter. Det bekräftar bilden av att det är de anställda som får betala priset för att hålla företagens lönsamhet uppe på bekostnad av sin hälsa, kommenterar Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

- Det är tydligt att företagen pressar de anställda allt hårdare i finanskrisens spår. IF Metalls medlemmar pressades att gå med på ett särskilt krisavtal med lägre lön. Tjänstemännen pressas istället att jobba mer och mer övertid. Personalen får betala för att aktieägarna ska hållas nöjda och lugna när kvartalsrapporterna ska redovisas.

- Trenden finns tyvärr på hela arbetsmarknaden. Arbetsgivare vill ha minimal bemanning för att få ut maximal vinst av varje anställd. Resultatet blir en arbetsmarknad där allt färre jobbar allt mer, samtidigt som arbetslösheten biter sig fast. Det växande övertidsberget är därför ett problem som angår betydligt fler än Unionens medlemmar, det är ett samhällsproblem, avslutar Josefin Brink.

Inga kommentarer: