fredag, maj 04, 2007

Utveckling istället för utförsäljning!

Gemensamt ägda företag säljs ut till det privatkapital som ser stora möjligheter till framtida vinster i ägandet av Nordea, Telia Sonera, Vin & Sprit och SBAB. Det är inte bara en sanslöst dålig affär för alla oss som hittills ägt dessa företag, det leder dessutom till att ännu några marknader dras undan från demokratiskt inflytande och kontroll. Så omfördelas både förmögenheter och makt till de redan rika. Det är värt att notera att miljöpartiet vill sälja statliga företag i samma omfattning som högerregeringen.

Men även i kommuner och landsting accelererar privatiseringarna. Fler privata skolor kommer att beviljas tillstånd. Även här har högerns politik stöd av miljöpartiet som sannolikt anser att utvecklingen går för långsamt. Idén om en sammanhållen skola för alla är starkt tillbakatryckt idag, men därför också så nödvändig att lyfta fram.

Privatiseringar av vård och omsorg kommer att fortsätta. Fler verksamheter avknoppas och säljs ut. Snart har vi ett system där det krävs tilläggsförsäkringar för att få tillgång till den bästa vården eller äldreomsorgen. Vinstintresset smygs in och kommer att spela en allt större roll i organiserandet av välfärden.

Det är ett politiskt val att låta bli att förbättra hemtjänsten för alla gamla som behöver och i stället skänka pengar till Djursholmsfamiljer som anställer en barnflicka. Det är ett politiskt val att avstå från nyanställningar inom sjukvård, skola, förskola, äldreomsorg och kultur och i stället ta bort förmögenhetsskatten. Det är en prioritering som högern väljer att göra.

Friheten som följer av att vara trygg med att välfärden gäller alla och fördelas efter behov ersätts av friheten att välja vilket privat företag som ska utföra hemtjänst en timme var tredje vecka.

När vi förespråkar offentligt finansierad och organiserad välfärd gör vi det inte i något missriktat försvar för verksamheter som ibland präglats av resursbrist och byråkrati. Friheten att påverka hur samhällsservicen ska se ut måste öka för alla de som använder sig av offentliga tjänster. Därför räcker det inte att försvara välfärden mot privatiseringar utan vi måste vara offensiva och stå för en ständig utveckling och demokratisering.

Här kan reformen med två timmars "egen tid" för de boende på ett hem för äldre i Eslöv tjäna som föredöme. Varje vecka disponerar varje boende en personal och kan själv välja vad man vill använda sin egna tid till. Det kan vara att åka och fika på kaféet i centrum eller handla på stormarknaden eller ta en skogspromenad. Det är verklig valfrihet och ökar kvaliteten i äldreomsorgen.

Lasse Ohly

Inga kommentarer: