torsdag, maj 17, 2007

Kränkningarna mot HBT-personer är ett hot mot demokratin

Idag är det den internationella dagen mot homofobi, Idaho. Homosexualitet är fortfarande förbjudet i ett 70-tal länder. Dagligen kränks, misshandlas och mördas människor på grund av sin sexuella läggning.

Samtidigt som sexualkonservativa krafter är på frammarsch över hela världen kan vi konstatera att regeringens åtgärder mot hatbrott som riktar sig mot homo- och bisexuella lyser med sin frånvaro. I Sverige ökade hatbrotten med homofobiska motiv med så mycket som 117 procent mellan år 2003 och 2004. Trots det används sällan straffskärpningsbestämmelserna i domstol vilket gör att gärningsmannens homofobiska motiv "suddas ut" ur domarna. Transpersoner har överhuvudtaget inget skydd i hetslagstiftningen.


Samtidigt som hatbrotten mot homosexuella och bisexuella ökar uppvisar rättsväsendet liksom vård och socialtjänst en skriande brist på HBT-kompetens, det vill säga kunskap om livsvillkoren för homo-, bisexuella och transpersoner. Regeringen har sedan valet överhuvudtaget inte lyckats visa upp några konkreta förslag för att förbättra stödet till människor som utsatts för brott på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

När det gäller HBT-personer som utsätts för våld i nära relationer nöjer sig regeringen med att konstatera att socialtjänsten har samma ansvar för de kvinnor som blir utsatta för våld i en samkönad relation som de kvinnor som blir misshandlade av en man. Om hjälpsökande män som utsätts för våld av män som de har en kärleksrelation med skriver regeringen endast att de är få jämfört med de kvinnor som söker hjälp. Regeringen verkar ha missat det faktum att mörkertalet, både när det gäller anmälda hatbrott och antal hjälpsökande som vänder sig till vård och socialtjänst, uppskattningsvis är mycket högt. Att HBT-personer inte vill anmäla ett hatbrott eller söka vård eller stöd beror självfallet på samhällets fördomar. Homofobin utgör ett hot mot demokratin.

Homofobin har starka kopplingar till nynazism och extremnationalistiska rörelser. I dessa kretsar odlas hatet mot könsrollsöverskridande och HBT-personer utmålas som en moralisk fiende som det är okej att förnedra och misshandla. Därför är det hög tid för regeringen att ta sitt ansvar för att grundläggande mänskliga rättigheter ska gälla för alla människor, även de som inte är heterosexuella. En könsneutral äktenskapslagstiftning skulle vara en bra början!

Marianne Berg, riksdagsledamot (v) konstitutionsutskottet
Lise Lotte Olsson, riksdagsledamot (v) civilutskottet och socialförsäkringsutskottet

2 kommentarer:

Mats sa...

Det borde vara en självklarhet att de grundläggande mänskliga rättigheterna är lika för alla.

Nicke Grozdanovski sa...

Det borde vara det ja. Men det är det inte för alla människor. Vi har mycket att göra på den fronten