torsdag, mars 26, 2009

Överpris på regeringens tågbiljetter

Lars Ohly, tjänstledig tågmästare och partiledare för Vänsterpartiet kommenterar regeringens förslag om att avreglera persontrafiken på järnvägsspåren:

- Det är sorgligt att högerregeringen inte lärt sig något av hur tidigare avregleringar fallit ut. Trots löften om motsatsen har många gånger priserna blivit högre och servicen sämre på en avreglerad marknad. Att förespråka avreglering och höjda banavgifter kommer att leda till att det blir dyrare att åka tåg. Den positiva utvecklingen av tågresandet kommer att brytas.

- Problemen idag är att regeringen har för höga avkastningskrav på SJ och inte satsar tillräckligt på att bygga ut järnvägarna. Det finns inga argument för avregleringspolitiken förutom ren marknadsfundamentalism.

- En avreglering kommer att slå hårt mot både resenärerna och mot miljön. Dessutom minskar demokratins omfattning när marknaden ska fatta beslut i stället för att vi tillsammans använder vårt ägande för en bra miljö- och regionalpolitik, avslutar Lars Ohly.

Inga kommentarer: