måndag, januari 29, 2007

Kommunfullmäktige

Kvällens fullmäktige höll på och sluta i förskräckelse. Jag missade tiden för sammanträdets början. Istället för bruklig start 18.30 började sammanträdet i kväll 18.00 . Jag kom hela elva minuter för sent. Jag upptäckte tidsmissen i alla fall god tid om jag kan säga så. Med andan i halsen satte jag mig på min plats längst bak och kunde ta ett djupt andetag och andas ut sen. För sammanträdet hade inte börjat än på riktigt utan det första var en informationspunkt där vi diskuterade med de lokala tidningsjournalisterna på Barometern och Östran en rapport om medias och kommunpolitikens förhållande till varandra. En intressant diskussion som tyvärr föll bort lite tyckte jag eftersom vi inte hade tillgång till underlaget för diskussionen utan de var kommunfullmäktiges ordförande Bo-Eddie Rosbol (s) som läste upp den och de två reportrarna hade också rapporten i sin hand. De var inte så att fullmäktiges ledamöter satt tysta utan vi deltog i diskussionen men de var inget kontroversiellt som kom fram utan vi har hela tiden en bra dialog med våra två lokalreportrar.

Denna diskussion varade i ungefär tre kvart och efter det började sammanträdet med upprop och i kväll var alla ledamöterna närvarande. Det var bara en av de ordinarie som inte var på plats men där satt hans ersättare istället. Dagordningen för mötet var "digert" hela fyra ärenden skulle behandlas. Bland de vår motion som vi lämnade in den 4 april tillsammans med miljöpartiet om en mobilmast som befinner sig i centrala Emmaboda som vi pga. strålningsrisken ville ha bort. I masten absoluta närhet finns två affärer, lägenheter och en gymnasieskola. Nu håller man dessutom på att bygga nya lägenheter i närheten med inflyttning i november. Bygg och Miljönämnden avslog bygglovet för masten som Telia Sonera Mobile Networks AB har ansökt om för att förlänga. Man fick 1986 ett tidsbegränsat bygglov på 20 år som gick ut förra året. Argumentet från Bygg och miljönämnden var att mastens utformning och placering bryter mot stadsmiljön och därmed ska tas bort. Vi i vänsterpartiet och även miljöpartiet yrkade bifall på motionen men vår utgångspunkt i motionen var ju faran med strålningen och detta nämndes ingenting i svaret och avslaget. Men vi hade aldrig fått bort masten om man hade haft strålningen som argument fick vi som svar. Det enda som skulle hjälpa var just hänsynen till stadsmiljön. Men vi fick ju som vi ville dels få fram detta med strålningen och framför allt avlägsnandet av mobilmasten.

I kväll antogs även en Alkohol och drogpolicy för Emmaboda kommun som är ett jättebra handlingsprogram bara de blir praktiskt verklighet och inte bara en policy som står och dammar i en bokhylla någonstans i kommunhuset. Men jag tror att många är angelägna om detta så jag är optimist.

Sammanträdet var över på en halvtimme. Efter det så delades vi in i olika grupper för att diskutera hur fullmäktigekvällarna ska utformas. Våra förslag skrevs ner på ett papper som kommunchefen Ingemar Niklasson tog hand om. I min grupp ingick två moderater, två kristdemokrater en socialdemokrat och så jag som vänsterpartist. Vi kom fram till att vi ville se fullmäktige som en utbildningsinstans där vi bjuder in företrädare för olika samhälliga organisationer som landstinget, regionsförbundet, människor som jobbar antirasistiskt, polismyndigheten mm mm. Detta har förekommit under tidigare mandatperioder och det vill vi ha mera av. Sen att vi får lära oss mer hur beslutsärendet går till i kommunen. En motions väg från idé till genomförandet. Att man lär om hur kommunlagen är uppbyggt på ett lättsamt och lättförståelig sätt. Detta gäller även utbildning om hur den kommunala ekonomin är uppbyggt.
Vi har ju en del nya ledamöter i fullmäktige och det är aldrig fel med en repetition för övriga ledamöter. Sen vill vi fortsätta ha sammanträden inte bara i Emmaboda utan även ute i de andra orterna i kommunen så att vi uppsöker väljarna där de bor också. Det brukar vara uppskattade möten från de som bor på dessa orter.

Sammantaget kan man säga att detta var en intressant fullmäktige som inte hade många beslutsärenden men som innehöll en del trevliga och nyttiga diskussioner. Det är kul och vara politiker, man lär sig mycket hela tiden.

1 kommentar:

Mikael.R.Nilsson sa...

ja mobilmasten ja man kan inte avslå med bara strålningsargumnetet det stämmer men man kan kunde nog haft det också men som sagt huvudsaken är att masten är borta