onsdag, januari 24, 2007

En obekväm sanning

I går blev vi inbjudna till Emmaboda Folkets Hus och biosalongen för att se dokumentärfilmen En obekväm sanning av förre vice presidenten och presidentkandidaten i USA Al Gore. Den som regisserat filmen är Davis Guggenheim. Filmen tog upp det största hotet vi stor inför nämligen den globala uppvärmningen. Med övertygande sakkunskap och fakta visade Al Gore att vi är på väg mot en katastrof om inget görs. Effekterna av detta syns överallt runt vår vackra jordklot. Glaciärerna blir mindre som bl a innebär att färskvatten som förser många, många miljoner människor kommer drastiskt att minska, Sjöar torkar ut, haven blir allt mer uppvärmt vilket i sin tur ger näring åt stormar och orkaner som härjar hav och land. Isarna runt våra poler smälter mer och mer. Detta innebär att världshaven vattennivå stiger och därmed dränker landområden runt om vår värld. döende korallrev, sjukdomar som finns i varmare trakter sprids till nyare områden mm. Många människor kommer att drabbas av dessa effekter och de mesta kommer att ske i U-länderna.

Allt detta är orsaken av oss människor. Den viktigaste av dessa är ökningen av mängden koldioxid (CO2) och andra växthusgaser (förutom koldioxid ingår i växthusgaserna också freoner, vattenånga och metan). Dessa gaser medför en ökning av växthuseffekten och kommer bland annat från förbränning av fossila bränslen, nedhuggning av skog och jordbruk. Genom att studera isarna kan man med noggrann mättning se hur klimatet har utvecklats under årtusendena. Det har förekommit naturliga temperaturskillnader och uppvärmning av jorden men aldrig någonsin i den takt som sker nu. Uppvärmningen och mängden koldioxid i atmosfären har ett samband. Dock ska poängteras i rättvisans namn att naturliga mängder växthusgas är nödvändiga i atmosfären för att få rätt temperatur på jorden som är förutsättning för livets utveckling. Men det är den onaturliga mängden växthusgaser som blir det allvarliga och balansen rubbas.

Filmen gav oss en tankeställare och rysningar i kroppen men också hopp om vad man kan göra för att bidra till miljöarbetet som till exempel köra mindre bil, använda bensinsnåla och miljövänliga bilar. Använda lågenergilampor istället för vanliga glödlampor. Man ska återvinna mera, Undvika produkter med onödiga förpackningar, Plantera träd mm

Jag uppmanar alla att se filmen och tänka till. Det är ännu inte för sent att göra något åt våra miljöproblem men tiden börjar rinna iväg så det börjar bli bråttom om vi ska efterlämna en vacker planet åt våra barn och barnbarn och deras efterkommande. Det är vår skyldighet att bota vår planet och det NU

Inga kommentarer: