tisdag, januari 09, 2007

Bort med rasistiska poliser

En utredning som granskat polisutbildningen visar att personer med rasistiska åsikter kan genomföra utbildningen och anställas som poliser. Vänsterpartiets ledamot i justitieutskottet, Lena Olsson, vill därför veta vad justitieministern tänker göra för att personer som är helt olämpliga som poliser genomgår polisutbildningen.

Under den föregående mandatperioden tillsattes en utredning med uppdrag att se över polisutbildningen i sin helhet och i synnerhet med fokus på en akademisering av utbildningen. Regeringen har stoppat denna utredning och tillsatt en ny utredning om polisutbildningen, där man öppnar för att korta utbildningen.

Eftersom utredningen nästan var färdig kunde utredaren, Agneta Stark, dra vissa slutsatser. Enligt uppgift är en av slutsatserna att det finns en utbredd uppfattning att personer som är uppenbart olämpliga för uppdraget kan genomföra utbildningen och anställas som poliser. Vissa av dessa har rasistiska åsikter som riskerar att avspeglas i yrkesrollen såsom en brist på respekt för och ett diskriminerande av människor och därmed en försämrad rättssäkerhet för dessa. Detta riskerar också att försämra förtroendet för poliskåren som helhet.

Inga kommentarer: