tisdag, december 11, 2012

Sverige måste göra jobbet

Naturvårdsverket har i dag till regeringen överlämnat underlag till en färdplan utan nettoutsläpp av klimatgaser i Sverige till 2050.

Rapporten siktar mot att vi når ”nollutsläpp” till 2050 genom att, förutom minskade utsläpp, räkna av upptag av koldioxid i våra skogar och genom möjligheter till köp av utsläppskrediter i andra länder. Dessutom saknas vision om ett Sverige med enbart förnybar energiproduktion.

- Sverige bör inte ha någon annan ambition till 2050 än att klimatutsläppen ska vara noll. Detta utan att räkna in upptag av växthusgaser i skog och mark eller genom köp av billiga utsläppskrediter i andra länder, menar vänsterpartiet miljö- och klimatpolitiska talesperson Jens Holm. Självfallet ska även målsättningen vara 100 procent förnybart tillägger han.
Jens Holm ser dock flera positiva anslag i rapporten.

- Nu är det dags för Lena Ek att leverera. När får vi se höjda miljö- och klimatskatter? När vidtar lena Ek åtgärder för att minska köttkomnsumtionen?
Rapporten för fram ökad användning av koldioxidskatt, utsläppsmål till 2030 och 2040, transportsnålt samhälle, och ökat konsumtionsperspektiv. Positivt är även förslag om utredning av avgifter på handelsgödsel och köttkonsumtion.

Jens Holm kommer inom kort att kräva debatt med Lena Ek om färdplanen i en interpellationsdebatt i riksdagen.
- Min utgångspunkt är att ingen tid finns att förlora och att Sverige om något land klarar att göra jobbet för ett hållbart samhälle.

Inga kommentarer: