måndag, december 17, 2012

Gympasalen i Eriksmåla är räddad

Under kvällens kommunfullmäktige var en av punkterna förslaget från kommunstyrelsen att avyttra eller riva gympasalen i Eriksmåla. En byggnad som ligger i anslutning till förskolan Solgläntan och används då och då i verksamheten. Här leker barnen och har rörelseövningar, främst under vinterhalvåret. Här har man också något som heter "Bio kommer" som är en kulturevenemang som Emmaboda folkets hus har en gång under varje termin på samtliga förskolor i huset.

Vad hade hänt med allt detta i framtiden om vi ikväll beslutat att sälja byggnaden eller i andra hand riva den? Verksamheten skulle bli lidande. Jag är glad att fullmäktige beslutade att återremittera ärendet tillbaka till kommunstyrelsen och att vi i Vänsterpartiet och några till så kraftfullt argumenterade mot beslutet. Det innebar att de som var för en försäljning inte ens tyckte de var lönt att gå upp och argumentera för sin sak. Det innebär också fortsatt verksamhet i byggnaden för förskolebarnen, pensionärsgympan och andra som kan tänkas hyra salen kommande år. För det behövs mer verksamhet där för att vi även i framtiden ska ha gympasalen kvar i kommunal regi.

Inga kommentarer: