måndag, december 17, 2012

Dags att stå upp för rätten till personlig assistans

Antalet personer med assistansersättning ökade kontinuerligt fram till 2007. Därefter minskade antalet ansökningar som beviljades med drygt en fjärdedel och antalet som avslogs ökade med nära 50 procent. Fler än tidigare har också under de senaste fem åren fått sin assistansersättning indragen. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som publicerades idag.

- Att ha personlig assistans betyder ofta skillnaden mellan att kunna leva ett självständigt liv och att bli fånge i sitt hem. Därför måste regeringen sätta ner fötterna i denna för många människor livsavgörande fråga. Det går inte att vänta till hösten 2014 när ISF:s slutrapport kommer, säger Eva Olofsson, Vänsterpartiets talesperson i funktionshindersfrågor.

- Den ändrade rättspraxisen efter Regeringsrättens prejudicerande dom 2009, kan inte få leda till att människor förlorar assistansen och får sitt liv kraftigt begränsat. När frågan var uppe i riksdagen i våras krävde Vänsterpartiet därför att lagen skulle förtydligas. Nu hoppas jag att inte bara funktionshinderrörelsen, som länge drivit detta, utan också andra partier ställer sig bakom ett lagförtydligande snarast, säger Eva Olofsson.

Inga kommentarer: