söndag, december 30, 2012

2638 jobb i Kalmar län istället för Rut-bidrag för bartenders

Med Vänsterpartiets politik skulle det i Kalmar län skapas 2638 fler jobb än med regeringens politik. Totalt skulle det bli drygt 100 000 fler jobb i hela landet. Vänsterpartiets prioritering är att investera i fler jobb i både offentlig och privat sektor. För Vänsterpartiet är det jobben som står i fokus!

När regeringen tillträdde sades huvudmålet vara att minska arbetslösheten. I dag kan alla se att de har misslyckats. År 2006 fanns det drygt 2 800 personer i Kalmar län som hade varit arbetslösa längre än 6 månader – nu är den siffran c:a 5000. Det är en ökning med över 70 procent! Sverige har idag högre arbetslöshet och lägre sysselsättning än när regeringen kom till makten.

I det läget väljer regeringen att lägga skattepengar på Rut-bidrag för bartenders på cocktailfester hemma hos rika samtidigt som vi har brister i vården och barnomsorgen. Vänsterpartiet föreslår att vi slopar Rut-bidraget och istället förbättrar vardagen för alla dem som arbetar kvällar, nätter och helger. 15 000 nya platser inom barnomsorg på obekväm arbetstid stärker småbarnsföräldrars möjligheter att arbeta och få ett arbete.

För oss är samhällsnyttiga investeringar som leder till arbetstillfällen inom såväl offentlig som privat sektor prioriterat. Vi storsatsar på bättre kvalitet i vård, skola och omsorg framförallt genom fler anställda. I äldreomsorgen innebär det att fler anställda leder till minskad stress och därmed till bättre kvalité. Personalen får då den tid de faktiskt behöver för var och en av de äldre. Dessutom finansierar vi en utbildningssatsning för de anställda i äldreomsorgen.

Vi vill införa ett investeringsstöd för att bygga hyresrätter. För miljonprogrammen inför vi ett upprustningsstöd likaså för skolor, förskolor och äldreboenden. För att ta ansvar för klimatet måste Sverige satsa stort på infrastrukturen. Vi vill därför att banunderhållet höjs och bygga nya järnvägsspår. Sådana investeringar är nödvändiga och bygger ett bättre Sverige, samtidigt skapar de tusentals jobb.

Vi vill genomföra omfattande satsningar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Vi föreslår en engångsskatt för de fyra storbankerna. Engångsskatten finansierar en bred satsning för att minska ungdomsarbetslösheten. Vi vill också införa ett Generationsväxlingsprogram med 25 000 jobb till unga genom lärlingsanställningar i bristyrken, traineeprogram i offentlig sektor och utbildningsvikariat i omsorgen.

Arbetslösheten måste mötas med en politik som skapar jobb på riktigt istället för regeringens bidragspolitik.

Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson
Kaj Raving (V), partistyrelseledamot

Inga kommentarer: