torsdag, oktober 26, 2006

Stormvarning

Med tanke på att de varnas för storm i dag och i morgon så hittade jag denna artikel om Stormen Gudrun 8/9- januari 2005 från SMHI:

En mycket svår storm med orkanvindar vid kusterna och t o m orkanvindbyar i inlandet ställde till med stor förödelse i helgen, 8-9 januari 2005. Södra och mellersta Götaland drabbades värst med sju dödsfall och som mest 415 000 hushåll utan ström och omkring 260 000 abonnenter utan fast telefoni under söndagsmorgonen.

Enligt preliminära bedömningar av skogsstyrelsen under måndagskvällen är mängden stormfälld skog 50 miljoner kubikmeter och därmed överträffas med bred marginal t o m den förhärjande stormen den 22 september 1969, då omkring 25 miljoner kubikmeter blev vindens rov. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna arbetar för fullt med inventeringar av skadornas omfattning.

Under fredagen gick SMHI ut med orkanvarning för Götaland då satellitbilder och vädermodeller visade att ett lågtryck höll på att bildas väster om Skottland. Kall luft från Grönlandsområdet hade strömmat ner och mötte mycket mild och fuktig luft väster om Brittiska öarna. I gränszonen mellan luftmassorna började ett lågtryck ta form under fredagen och det rörde sig sedan mycket snabbt och under kraftig fördjupning över nordligaste Skottland och vidare österut. På lördag eftermiddag hade det nått Sydnorge och en sydsydvästlig vind tilltog hastigt längs västkusten och nådde stormstyrka. När lågtryckets centrum under kvällen nått fram till västra Svealand vred vinden över på väst. Den kulminerade under kvällen i västra Götaland, kring midnatt i de inre och östra delarna. Lufttrycket i lågtryckets centrum nådde som lägst omkring 960 hPa i västra Svealand under lördagskvällen.

Då el- och teleförbindelserna bröts på många håll saknas tyvärr en hel del meteorologiska data. Av de stationer som vi fått in har Hanö utanför västra Blekinge haft både kraftigast medelvind på 33 m/s (orkanstyrka) och de kraftigaste vindbyarna på 42 m/s. Kanske ännu mer anmärkningsvärt är de kraftiga vindbyarna inne i det skogrika Småland där både Ljungby och Växjö nådde orkangränsen 33 m/s. Vindbyar på 25-30 m/s förekom på flera håll i Götaland och även i sydöstra Svealand. Då det faller en hel del skog även vid vindbyar på 20-25 m/s i inlandet är det inte så underligt att bl a södra och inre Småland, norra Skåne, Halland och södra Västergötland drabbades av svåra och omfattande skogsskador. Till detta bidrar också att marken inte var tjälad och även att större delen av Götaland inte haft någon riktigt kraftig storm de senaste 10-15 åren. Däremot har en del kraftiga blötsnöfall förekommit, t ex 18-19 oktober 2002 då främst björkar böjdes ner över elledningarna. Vid den nu aktuella stormen har granen drabbats värst. Det bör också nämnas att granplanteringar ökat kraftigt i omfattning på bekostnad av olikåldriga blandskogar, vilket försvårar direkta jämförelser med äldre stormar i södra och västra Götaland.

För att finna en likartad storm vad gäller verkningarna får vi kanske gå tillbaka till den 22 september 1969 då tio personer miste livet och mängden stormfälld skog som sagt uppgick till runt 25 miljoner kubikmeter. Även den andra stormen det året den 1 november fällde mycket skog (cirka 10 miljoner kubikmeter) och dödade sex personer. De maximala uppmätta medelvindarna vid dessa två stormar var något högre än i år med 35 resp 36 m/s (Ölands södra grund resp Örskär). Sedan dess har mängden stormfälld skog nått upp till som högst 5 miljoner kubikmeter. Det har skett vid ett par tillfällen: i mellersta och norra Götaland, 16-17 november 1995 och i Skåne och Blekinge den 3 december 1999. Vid det senare tillfället var Hanö liksom i år värst med en medelvind på 33 m/s. Högre vindhastigheter har dock förekommit några gånger längs kusterna, t ex 24 november 1981, 26 januari och 26 februari 1990, vid alla dessa tillfällen på Kullen i nordvästra Skåne. Denna station låg dock mycket vindutsatt och då den inte drivs längre bör man nog inte jämföra dessa värden med de stationer vi har idag. Den allra högsta uppmätta medelvinden i Sverige var 40 m/s från Ölands södra grund den 17 oktober 1967. Men inte heller detta rekord stod sig denna händelserika januarimånad då Stekenjokk i de södra Lapplandsfjällen uppmätte 44 m/s i medelvind under måndagen. Detta skedde när det i kölvattnet på stormovädret den 8-9 rörde sig ett nytt lågtryck åt nordost upp över Norska havet.Förutom Sverige så drabbade årets oväder, i form av hård vind, höga havsvattenstånd eller mycket regn, också Skottland, sydligaste Norge, Danmark, norra Tyskland, södra Finland och de Baltiska staterna.

Stormen bidrog också till att mycket mild Atlantluft kom in över södra Sverige och på måndagen uppmättes 11.8 grader i Oskarshamn, viket bara är obetydligt lägre än det svenska januarirekordet på 12.4 grader från Allgunnen i sydöstra Småland den 5 januari 1973.

Inga kommentarer: