torsdag, oktober 12, 2006

En politik för ökade klyftor

Igår har partiledarna debatterat regeringsförklaringen. Lars Ohly kallade regeringsförklaringen för "svenskt rekord i floskler" och pekade på hur högerregeringens politik i praktiken fördjupar klyftorna i samhället.
Stora delar av regeringsförklaringen utgörs av en beskrivning av verkligheten och en analys av problemen. I vissa fall kan även vi ställa oss bakom problem- och verklighetsbeskrivningen. Men när det kommer till konkreta förslag saknas detta helt, alternativ innebär förslagen att de går i helt motsatt riktning mot vad regeringen i regeringen i retoriken säger sig vilja åstadkomma.
- Man säger sig vilja minska klyftorna men för en politik där barn till arbetslösa och sjuka får betala priset för att de rika ska bli rikare. Huvuduppgiften sägs vara att minska arbetslösheten men vägen dit tycks mest handla om fromma förhoppningar kring skattesänkningars välsignelse. Det enda som vi säkert vet att regeringen kommer att åstadkomma är att i ett slag öka den öppna arbetslösheten genom att göra 90 000 personer som idag är sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska program öppet arbetslösa, sade Lars Ohly.
Regeringen verkar tycka att det finns för mycket trygghet och för många rättigheter för de anställa. De säger att man ska kunna leva på sitt arbete men vill inte öka tryggheten genom att fler jobb blir fasta heltidsjobb med en lön som det går att leva på. Trots att man säger sig vilja värna den svenska modellen, kollektivavta och fackliga rättigheter fördyras fackföreningsmedlemskapet rejält för de arbetande. A-kasseavgiften höjs och görs obligatorisk, avdragsrätten för fackföreningsavgiften tas bort, detta gäller dock inte direktörerna som får fortsätta dra av avgiften till sina intresseorganisationer. Genom sänkningar av a-kassan får vi en press nedåt på lönerna. Allt detta är ganska långt från den svenska modell som de säger sig vilja värna.
- I regeringsförklaringen finns vackra ord om jämställdheten. Men i praktiken vill man subventionera ojämställdheten genom vårdnadsbidrag. Vissa välbeställdas kvinnors arbete ska dock underlättas genom skatteavdrag för köp av hushållsnära tjänster, sade Lars Ohly.
Kraven på skattesubventioner för hushållsnära tjänster tycks vara en eftergift åt kriminellt beteende inom överklassen. När miljonärer inte anser sig ha råd att betala arbetsgivaravgifter och skatt för de tjänster de anser sig behöva i hemmet är detta något som samhället ska bekosta.
Att statsminister Fredrik Reinfeldt inte anser att det är ett brott att anlita svart arbetskraft är upprörande. Skattefusket kostar samhället ofantliga 110 miljarder per år, pengar som skulle kunna användas till fler i jobb och ökad välfärd för alla. Att statsminister bagatelliserar detta och håller sina egna fuskande ministrar om ryggen visar tydligt att vi fått en regering som står på överhetens sida, säger Lars Ohly efter riksdagens debatt.

Inga kommentarer: