torsdag, april 18, 2013

Vänsterpartiet föreslår skatt på finansiell spekulation

Vänsterpartiet föreslår att en transaktionsskatt införs för att motverka den omfattande spekulation som banker och finansinstitut ägnar sig åt. Intäkterna, som beräknas uppgå till cirka 7,5 miljarder 2014, skulle användas för att finansiera Vänsterpartiets ungdomsgaranti. Den innebär att alla unga arbetslösa inom 90 dagar ska få utbildning, praktikplats eller arbete med avtalsenlig lön.

– Med det förslag som vi presenterar skulle vi kunna få bort ungdomsarbetslösheten, ett av de största samhällsproblemen i Sverige idag. Det är också en rättvisefråga, där vi omfördelar från banker och finansinstitut till medborgarna. Den spekulation vi vill komma åt med skatten är skadlig för den ekonomiska stabiliteten och är en starkt bidragande orsak till den eurokris vi ser i Europa just nu, säger Jonas Sjöstedt.

Elva euroländer har inlett ett fördjupat samarbete i syfte att införa en skatt på finansiella transaktioner den 1 januari 2014. EU-kommissionen har därför utarbetat ett förslag till en sådan skatt. Vänsterpartiet föreslår att en sådan transaktionsskatt även införs i Sverige från nästa år, i enlighet med EU-kommissionens förslag. Intäkterna från skatten ska oavkortat gå till den svenska statskassan. Skattesatsen ska vara minst 0,1 procent av ersättningen för alla finansiella instrument som omfattas av skatten, utom för derivat där skattesatsen ska vara 0,01 procent.

– Finanssektorn är idag underbeskattad eftersom den är befriad från moms. Det gör i sin tur att konkurrensen snedvrids. Viktigt kapital styrs in i finansvärlden istället för att gå till investeringar som samhället behöver, till exempel nya innovationer och miljöteknik. Med vårt förslag får vi en sundare finanssektor samtidigt som vi motar bort ungdomsarbetslösheten, säger Jonas Sjöstedt.

Inga kommentarer: