torsdag, april 18, 2013

Ali Esbati frågar Annie Lööf om Fränsta-konflikte

Facket krävde rimliga villkor. Företaget hotar lägga ned verksamheten. Företagsgruppen Peak Partners, som har startat callcenter-företaget Focus CRS AB, har vägrat ge sina anställda kollektivavtal. Anställningskontrakten har löpt dag för dag. Företaget har genom länsstyrelsens erhållit en miljon kronor i etableringsbidrag.

Fackförbundet Unionen har därför drivit på för att företaget ska teckna kollektivavtal för sina anställda. Detta har man från företagets sida hårdnackat avvisat.

Ali Esbati har under torsdagen lämnat in en interpellation till näringsministern med följande fråga: Avser ministern att vidta någon åtgärd för att se över policyn vid utdelning av etableringsbidrag och liknande från olika statliga myndigheter och organ, så att krav på kollektivavtal blir en självklarhet?

- När Unionen tar strid för dem som jobbar i Fränsta tar man samtidigt ett ansvar för att upprätthålla den svenska modellen mer brett, när den som i dag hotas av färre arbetande, särskilt unga, inte får det skydd som kollektivavtalen ger. Det här visar varför fackföreningsrörelsens styrka är avgörande för att vi ska ha ett anständigt arbetsliv, säger Ali Esbati.

- Det här är en arbetsmarknadskonflikt, men staten behöver klargöra sitt ansvar. Företaget har fått en miljon kronor i etableringsbidrag via länsstyrelsen, trots att man inte har kunnat visa fram rimliga villkor. Jag undrar nu om regeringen kommer att se över policyn för statliga organ och myndigheter vid utdelning av etableringsbidrag och liknande, så att krav på kollektivavtal blir en självklarhet, säger Ali Esbati.

Inga kommentarer: