torsdag, april 28, 2011

Skydda papperslösa kvinnor mot mäns våld

Tillsammans med organisationen Ain´t I a woman, som jobbar för gömda och papperslösa våldsutsatta kvinnors rättigheter, har Vänsterpartiet lyft frågan om papperslösa kvinnor som utsätts för mäns våld.

I går hade Eva Olofsson (V), socialutskottet, en riksdagsdebatt om vad regeringen bör göra för de utsatta kvinnorna.

- Jag har sett för många exempel på vilken fruktansvärd situation dessa kvinnor lever i. Det är riskfritt för män att misshandla och våldta dem eftersom ingen kvinna som riskerar att utvisas vågar göra polisanmälan, säger Eva Olofsson.

Göteborg har som första kommun i Sverige tagit beslut om att stadens kriscentrum för kvinnor och de ideella kvinnojourerna ska kunna ta emot våldsutsatta papperslösa och gömda kvinnor. Beslutet är fattat mot bakgrund av stadens ställningstagande för mänskliga rättigheter utifrån FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor.

- Det är dags att regeringen ser till att alla våldsutsatta kvinnor i Sverige, även de som lever som papperslösa och gömda, får det skydd och stöd de behöver. Vi har skrivit under FN-konventionen men i dag lever vi inte upp till den, avslutar Eva Olofsson.

Inga kommentarer: