torsdag, oktober 17, 2013

Galilei ifrågasatte kyrkans världsbild

År 1610 hade Galileo Galilei (1564-1642) byggt ett enkelt teleskop och riktat det mot natthimlen. När han studerade planeten Jupiter gjorde han en märklig upptäckt. Kring planeten kretsade fyra månar. Senare noterade han att även planeten Venus har faser, precis som månen.


Galilei var säker på vad det innebar. Upptäckterna visade att jorden inte alls befann sig i skapelsens centrum, som den katolska kyrkan hävdade. I ställer måste alla planeter, även jorden, kretsa kring solen.

Galilei visste att det kunde vara farlig att ifrågasätta kyrkans världsbild. När han skulle ge ut sin banbrytande bok Dialog om de två världssystemen 1632 såg han därför till att få påven Urban VIII stöd och formulerade sig försiktigt. Men det räckte inte.

Den 12 april 1633 ställdes Galileo Galilei inför inkvisitionens domstol i Rom. Hans läror betraktades som kätteri. Galilei gjorde visserligen avbön men lyckades inte dölja sin egentliga övertygelse särskilt väl. Han förklaras skyldighet och tvingades tillbringa resten av livet i husarresten.

Först 1835 togs Dialog om de två världssystemen bort från Vatikanens lista över bannlysta böcker och så sent som 1992 framförde påven Johannes Paulus II en offentligt ursäkt för domen mot Galilei. 

Inga kommentarer: