onsdag, oktober 02, 2013

V storsatsar på ensamstående föräldrar

Kraftigt höjt och indexerat underhållsstöd. Möjlighet för ensamstående att få kommunalt barnomsorgsstöd i hemmet när barnen är sjuka. Och höjd grundnivå i föräldrapenningen till 250 kronor per dag.

Det är tre bärande delar i den stora satsning som Vänsterpartiet gör på ensamstående föräldrar i sin kommande budgetmotion.
- Det här stärker framförallt många kvinnors ekonomiska situation, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson.

Ensamstående föräldrar lever betydligt oftare i fattigdom än sammanboende föräldrar och ensamstående kvinnor med barn har lägst ekonomisk standard av alla oavsett vilket mått som än används. I sin budgetmotion höjer nu Vänsterpartiet underhållsstödet till 400 kronor mer i månaden för barn under 13 år och 600 kronor mer för tonårsbarn.
- Underhållsstödet har inte höjts mer än marginellt på flera decennier och är helt avgörande för att förbättra den här gruppens ekonomi, säger Ulla Andersson.

I Vänsterpartiets satsning finns också en höjning av grundnivån i föräldraförsäkringen med 250 kronor per dag.
- Det är inte rimligt att nyblivna föräldrar ska tvingas leva under den nivå som gäller för försörjningsstöd, säger Ulla Andersson

Inga kommentarer: