torsdag, oktober 10, 2013

Vänsterdagarna i Malmö

I morgon åker jag och många andra vänsterpartister till Malmö för att delta på Vänsterdagarna som hålls kommande helg 12-13 oktober. Vänsterdagarna riktar sig till alla vänsterpartister som vill lära sig mer om hur man kan driva Vänsterpartiets frågor på lokal nivå. Under två dagar ordnas 30 seminarier på Malmö Högskola där Vänsterdagarna äger rum. Det blir en kraftsamling för Vänsterpartiet. I Malmö börjar vi resan mot 2014 då vi går till val i både kommuner, landsting, riksdag och Europaparlament. Runt 700 vänsterpartister från hela Sverige förväntas delta. Förutom seminarier ordnas nätverksmöten, och workshops. 

Vänsterdagarna är ett stort arrangemang, det största som Vänsterpartiet har ordnat under senare år. Vänsterpartiet Malmö är som värdförening ansvarig för stora delar av det praktiska genomförandet. Mina sex seminarieval blir som följer med start Lördag morgon.


PASS 1 09.00-10.30: Politik på nätet – Kalle Larsson och Linda Snecker Vill du bli bättre på att använda internet i ditt politiska arbete och se till att det blir ettframgångsrikt kampanjverktyg? Kalle Larsson (V) är en av initiativtagarna till denframgångsrika antirasistiska facebookgruppen ”Vi tar kampen”. Han deltar i Vänsterdagarna och berättar hur han arbetar för att argumentera och mobilisera på nätet. Linda Snecker (V), aktiv bloggare och politiker i Norrköping ger sina strategiska tips om hur du som kommunpolitiker når ut i sociala medier.

PASS 2 11.00-12.30: Svenska kommuner mot rasism – Mats Einarsson & Hanna Hur kan man motverka rasism, hatbrott och etnisk diskriminering i sin kommun? I ett nätverk bestående av elva svenska kommuner arbetar Botkyrka och Malmö aktivt mot detta. Bland annat använder man sig av ett framgångsrikt 10-punktsprogram. Mats Einarsson (V), kommunalråd i Botkyrka och Hanna Thomé (V), kommunalråd i Malmö, berättar om projektet.

PASS 3 15.00-16.30: Så vinner du valet i din kommun - & Elin Engström Ett seminarium för dig som ska jobba med valplanering och valrörelse. Här får du praktiska tips från Göteborg där man lyckades i förra valet både med att öka väljarstödet och att få ett stort antal nya medlemmar. Lyssna på Thaher Pelaseyed distriktsordförande, och Elin Engström, distriktsstyrelseledamot som berättar om hur man arbetade.

PASS 4 09.00-10.30: En välfärd fri från kommersiella intressen – Jonas Sjöstedt Vänsterpartiet har tydligast profilerat sig som det parti som motsätter sig att det tas ut vinster från skattefinansierad välfärd. Partiledare Jonas Sjöstedt går igenom partiets strategi, argumentation och förslag för att avkommersialisera och utveckla välfärden. Både genom förslag till ny lagstiftning och genom att visa på lokalt arbete som genomförs i vänsterstyrda kommuner redan idag.

PASS 5 11.00-12.30: Antirasism på jobbet – Ingela Edlund
20 000 förtroendevalda i LO-förbunden ska utbildas om rasism och främlingsfientlighet. Tanken är att rusta dem med argument så att de kan ta debatten på jobbet. LO:s andre vice ordförande Ingela Edlund är spindeln i nätet för projektet och kommer till Vänsterdagarna för att berätta om den största antirasistiska satsningen någonsin inom svenskt arbetsliv.

PASS 6 13.30-15.00: Vinster leder till vanvård – Torun Boucher & Birgitta Axelsson En mängd missförhållanden på äldreboenden som drivs av privata företag med vinstintressen har uppdagats på senare år. Trots detta har regeringen som mål att alla kommuner ska släppa fram privata företag inom äldreomsorgen genom bland annat Lagen om valfrihetssystem - LOV. Vänsterpartiets företrädare i kommuner och landsting har varit aktiva på många sätt för att ta tag i missförhållanden och bilda opinion mot kommersialiseringen av äldreomsorgen. Två av dem är Torun Boucher, Äldrenämnden i Stockholm och Birgitta Axelsson Edström, Omsorgsnämnden i Kalmar. Hör de berätta om sitt arbete för en värdig äldreomsorg.

Inga kommentarer: