tisdag, oktober 29, 2013

Vi vill utöka fritt inträde i simhallen för barn upp till sju år.

Under gårdagens kommunfullmäktige behandlade vi förslag om förändrade taxor när det gäller Emmaboda bad och träningscenter. Förslaget innebär höjningar på nästan alla utom för dom allra minsta barnen upp till tre år där det fortfarande kommer vara gratis. Denna åldersgräns ville vi i Vänsterpartiet höja så att gratis inträde skulle gälla alla barn upp till sju år. Enligt nuvarande system så räknas man som barn från tre år upp till nitton år och där kommer avgifterna att höjas. Vi tycker att åldersspannet 3-19 är alldeles för stort och Enligt vårt förslag skulle denna åldersspann i stället bli 7-19.

När det gäller engångsavgiften så höjs den från 20 kr till 25 kr och 10 kort biljetten för denna åldersklass kostar i dag 180 kr och höjs enligt kommunstyrelsens förslag till 225 kr. Detta motsäger vi oss inte utan det kan vara rimligt med denna ökning. Däremot ville vi behålla nuvaranda taxa för årskortet som är på 360 kr. Kommunstyrelsens förslag innebar en höjning på 90 kr och det tycker vi var mycket. Vi tycker man ska uppmuntra barnen att bada regelbundet och inga föräldrar ska på grund av ekonomiska skäl dra sig för att låta sina barn bada. Detta främjar barnens hälsa, leklust och simträning.

Vidare ville vi att årskort för familj som i dag ligger på 1600 kr endast skulle höjas till 1800 mot det andra förslaget som löd på 2000 kr. Även där ville vi lindra familjernas ekonomiska situation med endast en liten höjning. Slutligen ville vi även att 10 kortet till gymmet för pensionärer och studenter skulle ligga oförändrat på 395 kr mot det andra förslaget som ville höja detta till 450 kr.

Tyvärr var det bara en socialdemokrat som röstade för vårt förslag under gårdagens kommunfullmäktige och det tycker vi är märkligt att inte fler vill låta våra barn bada avgiftsfritt på vårt fina bad och träningscenter. Det innebär att Teknik och fritidsnämndens förslag vann omröstningen. Dom höjda avgifterna kommer gälla från årskiftet.Teknik och fritidsnämndens och
Kommunstyrelsens förslag
                    
                           Vänsterpartiets förslag
                 

Inga kommentarer: