tisdag, oktober 01, 2013

Vänsterpartiet stärker vården i sin skuggbudget

Vänsterpartiet har idag presenterat ett förslag ur den kommande skuggbudgeten. Det rör sig om ett paket för att stärka sjukvården i landet. Huvuddelen av förslaget innebär en resursförstärkning till hälso- och sjukvården för att kunna anställa mer personal och öka antalet vårdplatser. För att kunna upprätthålla en god kvalitet i vården föreslås också betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Satsningen beräknas ge 3000 fler anställda i vården.

– Vi arbetar för en välfärd man kan lita på när man blir sjuk. Idag finns det allvarliga problem inom hälso- och sjukvården. Det är alltifrån långa väntetider till platsbrist och inte minst en ohållbart hög arbetsbelastning för personalen på många håll. Med våra förslag visar vi att det är möjligt att ha en välfärd vi kan vara stolta över, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Förslaget består av tre delar: ett riktat stöd till sjukvården, utveckling av vårdcentraler och utbildningsanställningar för sjuksköterskor. Sammanlagt uppgår satsningen till 3,4 miljarder kronor. Finansieringen sker bland annat genom att Vänsterpartiet inte accepterar regeringens skattesänkningar för bolag och höginkomsttagare

– På många håll i landet är situationen för sjukvården ohållbar, både för den sjuke och för den som arbetar inom vården. Vi vill visa att det faktiskt inte behöver vara så, utan att det går att göra något åt det. För det krävs vänsterpolitik. Någonstans handlar det om vilket samhälle vi vill ha. För Vänsterpartiet är valet självklart. Vi vill ha en trygg välfärd med tillräckliga resurser, utan vinstintresse. säger Jonas Sjöstedt, partiordförande för Vänsterpartiet.

Inga kommentarer: