torsdag, oktober 17, 2013

Emmaboda tapetfabrik

År 1876 startades tapettillverkning på gården Persmåla i Algutsboda socken. Fabriken, som kallades Perstorp, tillverkade tapetrullar maskinellt och sysselsatte omkring fyra personer. Utrustningen bestod av en tapettryckmaskin, en rullmaskin och en handtryckapparat. I början på 1900-talet lades tillverkningen ner och fabriken stod tom till 1918, då byggnaden med utrustning köptes av fabrikör Karl Amandus Karlsson i Emmaboda.

Intill Bjurbäcken på Krysseboda bys mark återuppfördes fabriken år 1921 som Emmaboda Tapetfabrik. Driften moderniserades och tapetfabriken blev en av de viktigaste arbetsplatserna i Emmaboda. Här arbetade uppåt 40 personer. Fabrikens disponentvilla är det vita huset norr om skolområdet, som i många år användes som förskola.

Tapetfabriken totalförstördes den 10 september 1968 i en brand, som troligen orsakades av ett fel i en elledning. Trots en massiv räddningsinsats med sammanlagt femtio brandmän gick det inte att rädda den torra träbyggnaden. Värdet av det förlorade i branden uppskattades till närmare fyra miljoner kronor. Tapetfabriken återuppfördes inte och numera på den platsen finns busshållplats för eleverna till Bjurbäcksskolans högstadie.

Inga kommentarer: