söndag, oktober 13, 2013

Stortorget i Malmö

Apoteket Lejonet är ett monument över den entreprenörsanda som rådde i Malmö under 1890-talet och 1900-talets första decennium. Det är byggnaden med dom fantastiska reklambudskapen på fasaden. Det visar även på det betydande kulturella inflytande som tysk kultur, i synnerhet preussisk, hade på Malmö och Skåne vid sekelskiftet 1900. Arkitekterna Boklund och Lindvall hade bägge fått huvuddelen av sin skolning och praktik i Berlin. Apoteket Lejonet kan med sin rikt ornamenterade fasad i tysk renässansstil ses som en fullödig representant för den s k Gründerzeit-stil som dominerade i Berlin decennierna efter 1870.

En kuriositet är att byggherren John Tesch, apotekare, bankir och entreprenör, lär ha stått förebild för den hermipilaster som finns ovanför ingången till passagen vid Södergatan.


Apoteket Lejonet var vid invigningen 1897 ett av världens största apotek om man inbegriper de ytor som användes för läkemedelstillverkning. Produktionen omfattade även framställning av mineralvatten och läskedryckerResandet i Europa ökade dramatiskt under mitten av 1800-talet tack vare utbyggnaden av järnvägarna, vilket i sin tur ledde till en kraftig ökning i efterfrågan på hotellrum. I Malmö rådde det vid denna tid brist på logi för resande. Stadens hotell lämnade dessutom mycket övrigt att önska vad gällde komfort. Hotell Kramer vid Stortorget kom att råda bot på detta. Kramer var under den sista fjärdedelen av 1800-talet Malmös mest välrenommerade hotell. Byggnaden är utformad som ett slott i fransk renässansstil och byggdes 1875
Fontän på Stortorget
Residenset vid Stortorget i Malmö är representationsbostad för landshövdingen i Skåne län. Det består av två sammanbyggda hus, båda från slutet av 1500-talet. Det västra är "Kungshuset" och det östra "Gyllenpalmska huset". Under 1600-talet ägdes "Kungshuset" av rådmannen Fadder Loch. Efter Skånes erövring år 1658 inkvarterade sig här med våld först generalguvernör Gustaf Otto Stenbock, sedan fältmarskalk Gustaf Banér. Den sistnämnde körde bokstavligt talat ut Fadder Loch på gatan. Fadder Loch anslöt sig till den danska invasionsarmén år 1676 men stupade i slaget vid Lund samma år.

De båda husen sammanslogs redan 1728–30 till en byggnad i funktion av residens för länets högste tjänsteman, landshövdingen. Dagens fasad är ett resultat av en ombyggnad från 1849 med Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt. I dag är det endast den västra volutgaveln samt ett litet så kallat kerubhuvud på den östra gaveln som minner om 1500–1600-talen.
Landshövdingeresidenset i Malmö ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Stortorget med sin ryttarstay av Kung Karl X Gustav. Det finns en anekdot som säger att en dansk och svensk beundrade denna staty.
Då säger dansken:
-Han ser väldigt tjock ut
- Det är möjligt säger svensken men isen höll i allafall.
Då gick dansken iväg.
Det som syftas var tåget över Bält 1658 som innebar att bl a Skåne med Malmö blev svenskt vid freden i Roskilde 1658.

Inga kommentarer: