onsdag, juli 30, 2014

Persnäs kyrka

När Persnäs kyrka byggdes under början eller miten av 1100-talet bestod den av ett långhus,kor och absid.Någon gång mellan 1170- 1240 försågs kyrkan med det kraftiga västtornet. Östtornet tillkom antagligen någon gång under 1200-talet. Under 1200-talets mitt utvidgades kyrkan möjligen under ledning av den kände byggmästaren Håkan Tanna.. Kyrkan blev genom de dubbla tornen en klövsadelkyrka. Av denna finns dock bara det väl tilltagna västtornet bevarat. Koret och korsarmarna är byggda 1857 efter ritningsförslag av Carl-Gustaf Blom-Carlsson. I samband med denna ombyggnad av den gamla kyrkan rasade stora delar av östtornet p g a att bärande delar rivits. Om inte denna olycka inträffat hade kyrkan troligen haft sitt östtorn kvar eftersom det vid denna tidpunkt inte var meningen att det skulle rivas. En annan radikal förändring av kyrkorummet skedde 1959-1960. Arkitekt var Carl Hampus Bergman,Stockholm. I korsarmarna inreddes sakristia, toalettutrymme, materialrum, sammanträdesrum och konfirmandsal. Koret fördjupades eftersom den tidigare sakristian togs bort. A.G.Wadstens altaruppsats från 1782 liknande den som finns i Alböke kyrka monterades ner. Altartavlan från 1890 med motiv:” Kristus uppenbarar sig för Maria Magdalena” utförd av C.O.Christiernin fick sin plats i bisättningskapellet. Predikstolens dekorationer i spegelfälten skalades av. Den runformad altarringen ersattes av en ny liksom bänkinredningen.

Inne i den vackra kyrkan.
Ett triumfkrucifix ,nordtyskt arbete från slutet av 1400-talet.

Orgeln i Persnäs kyrka
Dopfunt från andra hälften av 1200-talet av Gotländsk kalksten

Inga kommentarer: