torsdag, juli 10, 2014

Säby kyrka

Säby kyrka, 
Säby kyrka är en kyrkobyggnad i Säby församling i Linköpings stift och Tranås kommun. 
Kyrkan är en medeltidskyrka som är belägen vid Säbysjön vid riksväg 32, cirka 6 km söder om Tranås.

Kyrkan av sten härrör från ca 1200. Möjligen under 1400-talets första hälft breddades den mot söder och förlängdes mot öster. Senare under 1400-talet välvdes kyrkan. En korsarm i norr byggdes 1689 och 1731 ett torn, som dock måste rivas 1745, då också en korsarm i söder tillkom. Ett nytt torn stod färdigt 1756. Två gravkor i söder byggdes 1746 respektive 1748. Kyrkan har kalkmålningar från ca 1500. Predikstolen uppsattes 1653. En pietàskulptur från cirka 1425 är bevarad. Dopfunten är daterad 1593.

Jag är inte religiös men detta är en av anledningarna till att jag älskar Kyrkor.


Bilderna är tagna den 10 juli

Inga kommentarer: