fredag, september 27, 2013

Brandskyddsutbildning

I går var jag på brandutbildning här i Emmaboda där vi pratade mycket om hur vi förhindrar bränder och vad vi gör om en brand skulle uppstå. Mycket av brandskyddsarbetet handlar om kunskap och förebyggande arbete. T ex att veta hur en brand uppstår, vilka förutsättningar krävs (Syre, brändbart ämne, hetta) och att säkerställa alla nödutgångar är fria. Att veta var brandsläckarna är och att dom fungerar. Det är några av många saker att tänka på.

Här testar vi pulversläckarna.

Dessa släckare fick vi testa på under den praktiska delen av utbildningsdagen:
  • Pulversläckare. Klass ABC eller klass BC. Pulver är det mest effektiva släckmedlet räknat per vikt. Det kyler branden genom tillförsel av något slags salt av en positiv natrium-, kalium- eller kalciumjon tillsammans med en negativ klorid-, (väte)fosfat-, (väte)karbonat- eller sulfatjon, Ett av de mer effektiva är exempelvis ammoniumfosfat. Pulver är lämpligt för kemiska och elektriska bränder som annars kan förvärras av vatten. Nackdelen är att saneringsbehovet kan bli stort; pulversläckare smutsar ner och är tillsammans med fukt korrosivt, speciellt för elektronik. Däremot finns det inga kända miljöaspekter mer än att pH-värdet ändras.
  • Klass A. En vattensläckare sprutar vatten, ibland tillsammans med något ytspänningssänkande medel. Den används till okomplicerade bränder, men har till stor del ersatts av modernare och mer effektiva släckare. Släckarens vattenstråle är ganska samlad och dropparna stora. Vattnet släcker därför genom att bränsleytorna kyls och upphör att avge brännbar gas. 
  • Klass AB. En skumsläckare fungerar på ett liknande sätt som vattensläckare och kyler i huvudsak bränsleytorna. Till skillnad från vatten kan skummet som sprutas ut även flyta ut på en brinnande vätskeyta. Släckaren kan därför användas också till klass B-bränder. Då filmbildande skumvätska innehåller fluortensider är den giftig både för människa och miljö, och ämnet lagras i kroppen. Skumvätskan bör inte spolas ut i avloppet eller i vattendrag.
  • Klass B(E). En släckare med gas, normalt koldioxid släcker genom avskärmning och utspädning av luftens syre kring brandobjektet samt till viss, mindre, del genom kylning. Den stora fördelen är renheten. Dessa är därför populära i känsliga elektroniska miljöer exempelvis datorsalar eller restaurangkök.

Sen fick vi träna på att släcka brand i kläder och där är det viktigt att kväva branden med en brandfilt och använda "smekande" rörelser så man kväver elden. Använder man klappande rörelser är risken stor att man tillför elden syre och därmed misslyckas med att kväva den. 

Sen är det också viktigt att man går från ansiktet och neråt så man skyddar huvudet om elden eventuellt skulle flamma upp igen. Helst ska man dessutom få ner den brinnande personen på marken så att man lättare kan släcka. Han som brinner är gammal trotjänare inom räddningstjänsten i Emmaboda kommun, Broder Jakob. Han har brunnit många gånger och ser lite sliten ut.

Avslutningsvis fick dom som ville se denna film från en brand på nattklubben The Station, West Warwick, Rhode Island i USA. Händelsen ägde rum den fredagen den 20 februari 2003. Den är en obehaglig film som jag varnar känsliga besökare att titta på för detta är på riktigt och förekommer obehagliga sekvenser. 

Branden orsakades av pyroteknik när banden Great White spelade , som antände brandfarlig skumljudisolering i väggar och tak omkring scenen. Den snabbrörliga branden uppslukar klubben ipå 5,5 minuter. Många hade inte en chans att undkomma brandkatastrofen. 100 personer dog denna kväll och cirka 230 personer skadades. 132 undkom oskadda. Filmen av branden visar dess antändning, snabba tillväxt, det böljande rök som snabbt spreds sig över nattklubben, och blockering av nödutgångar som ytterligare hindrade evakuering. Detta visar hur snabbt en brand sprider sig vid rätt förutsättning och resultatet är katastrofalt. En en gång en varning för filmen.

Inga kommentarer: