fredag, maj 31, 2013

Verkningslöst krav på skolors syfte

Mot bakgrund av skolnedläggningarna går S och Mp ut med att skolor ska ange i bolagsordningen att deras huvudsyfte är utbildning. Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson Rossana Dinamarca kommenterar:

- Man kan inte först göra upp med borgarna om att bevara vinsterna i skolan, för att sen en vecka senare ge sken av att man vill stoppa vinsterna. Att kräva ena eller andra syftet i företagens bolagsordning är faktiskt helt verkningslöst.

Syftet som anges i bolagsordningen ger aktieägarna rätt att ställa krav på företaget. Men att aktieägare skulle protestera mot att skolan delar ut vinster till dem, håller Dinamarca inte för troligt.

- Det är uppenbart att S och Mp är pressade av skolnedläggningar och folkopinion. De vill framstå som att de är emot vinster, det stämmer inte. Men friskolekommittén är inte färdig än, så om S och Mp menar allvar har de alla möjligheter att ändra överenskommelsen i den, säger Rossana Dinamarca.

Inga kommentarer: