torsdag, maj 23, 2013

Imorgon uppmärksammar Jonas Sjöstedt Fränsta-konflikten

På fredag förmiddag utfrågas näringsminister Annie Lööf i riksdagen av Jonas Sjöstedt om den lilla men väldigt viktiga arbetsmarknadskonflikten som utspelar sig i Fränsta utanför Sundsvall.

När Unionens medlemmar ställde krav på avtalsenlig lön och försäkringar svarade företaget Focus CRS AB att de hellre lade ner verksamheten än att teckna kollektivavtal.

Det som händer i Fränsta har en direkt koppling till statens agerande. Företaget beviljades en miljon kronor i etableringsbidrag av länsstyrelsen. Samtidigt avslog Tillväxtverket en bidragsansökan från samma företag, eftersom man inte erbjöd sina anställda kollektivavtalsliknande villkor. Det förefaller vara en ganska inkonsekvent hållning från statliga organ.

Frågan som Jonas Sjöstedt ställer är om näringsministern avser att vidta någon åtgärd för att se över policyn vid utdelning av etableringsbidrag och liknande från olika statliga myndigheter och organ, så att krav på kollektivavtal blir en självklarhet.

Inga kommentarer: