tisdag, maj 28, 2013

51%-regeln inom idrotten blir kvar!

Vänsterpartiet välkomnar det glädjande beslutet om att 51%-regeln blir kvar inom idrotten. Beslutet togs på Riksidrottsmötet i Luleå i lördags på eftermiddagen. I korthet betyder det att den demokratiskt styrda idrotten, med föreningsdemokratin i botten, även fortsättningsvis kommer att kontrollera de kommersiella bolag som finns inom idrotten.

- Med en garanti att föreningarna även i framtiden ska styra bolagen behåller vi folkrörelsen idrott som den ska vara, säger Torbjörn Björlund, Vänsterpartiets idrottspolitiske talesperson och Bettan Andersson, ledamot i Vänsterpartiets idrottspolitiska referensgrupp.

- Medlemmarna styr över kommersialiseringen av idrotten och vi kan fortsatt jobba för att idrotten finns för alla oavsett ekonomiska förutsättningar. Det är dessutom en seger för den fortsatta kampen för att behålla breddidrotten som den absolut viktigaste förutsättningen för att den svenska idrottsmodellen ska bestå, avslutar Torbjörn Björlund och Bettan Andersson.

Inga kommentarer: