måndag, februari 25, 2013

Motion om minskad köttkonsumtion inom Emmaboda kommun

Vi vet idag att det vi äter har en stor inverkan på miljön. Vi vet också att den stora och ökande köttkonsumtionen står för en stor del av utsläppen av växthusgaser, liksom att den är en av de främsta faktorerna bakom en rad andra miljöproblem.

FN’s livsmedelsorgan FAO gav 2006 ut rapporten ”Livestock’s Long Shadow”, där man konstaterar att köttkonsumtionen är en av de största miljöbovarna och bidrar till större påverkan på växthuseffekten än bil-, flyg- och båttransporterna gör tillsammans och att köttproduktionen kraftigt bidrar till skogsskövling och ökad påfrestning på tillgången av färskvatten. En uppskattning visar att hela 18 procent av världens samlade utsläpp av klimatgaser kan hänföras till köttproduktionen, samtidigt som animaliska produkter kräver långt större odlingsarealer liksom en mycket större energiåtgång och mer vatten än motsvarande mängd vegetabilier. Jordbruksverket har nyligen starkt rekommenderat en minskning av köttkonsumtionen

Vi anser att Emmaboda kommun måste ta ett ansvar för att minska vår klimatpåverkan. En förändrad köttkonsumtion genom att ett par dagar i veckan servera vegetarisk mat på förskolor, i skolor och inom omsorgen skulle vara både ekonomiskt, miljömässigt och hälsomässigt positivt. På det kött som köps in bör det ställas höga krav på ekologisk produktion. Genom att enbart köpa in naturbeteskött och KRAV-märkt kött, skulle även närproducenter och hållbar produktion gynnas mer.

Vi föreslår därför Kommunfullmäktige:

- att det inom kommunens verksamheter serveras enbart vegetarisk mat minst en gång i veckan.

För Vänsterpartiet i Emmaboda kommun

Nicke Grozdanovski och Hugo Grönlund.

Inga kommentarer: