söndag, maj 22, 2011

Viktigt att värna folkbiblioteken

Bengt Berg, kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet har idag ställt ett antal frågor till kulturministern om hur hon ser på de krav på utförsäljning av bibliotek som pågår runt om i landet. Frågorna kommer att besvaras i riksdagen inom kort.

– Det är allvarligt för hela landets kulturarv om utförsäljningarna blir verklighet och jag tycker att vi måste lyfta fram de risker detta innebär. Som författarförbundet påpekar utgör biblioteken ett komplement till marknadens och medias kortsiktighet och i många fall brist på fördjupning. Jag delar helt deras oro, säger Bengt Berg.

– Jag ser fram mot debatten med kulturministern och att diskutera dessa saker med henne. Jag hoppas vi kommer att komma överens om att vi ska värna våra svenska folkbibliotek, avslutar Berg.

Inga kommentarer: