lördag, maj 14, 2011

Är du svårt sjuk? Var god dröj.

I media rapporteras att läkare börjat protestera mot att ”behandla vaglar” istället för allvarligt sjuka diabetespatienter eller patienter med grön starr. Orsaken till detta tycks vara att sjukhusen är mer måna om att beta av kön för att komma åt regeringens kömiljard, än att prioritera dom mest sjuka, säger Eva Olofsson riksdagsledamot för (V) i riksdagens Socialutskott.
– Det är den här utvecklingen vi har varnat för, säger Eva och fortsätter: när sjukvården säljs ut och blir big business hamnar vinst i första rummet och patienten i andra. Det blir på så vis lönsammare att behandla patienter som inte tar så mycket tid i anspråk.

– Vård ska ges efter behov, inte efter hur lättbehandlad du anses vara. Punkt. Allt annat är ovärdigt ett modernt välfärdssamhälle. Jag kommer att ställa följande fråga till regeringen och ansvarigt statsråd Göran Hägglund: Avser regeringen vidta åtgärder för att se till att riksdagens fastslagna mål om prioritering inom vården kommer i första rummet?

Inga kommentarer: