lördag, augusti 12, 2017

Vänsterpartiet kräver Jämlikhetsinstitut

Vänsterpartiet kräver i budgetförhandlingarna med regeringen att det inrättas en jämlikhetsmyndighet. Myndigheten bör ha 20-30 anställda och en budget på omkring 25-35 miljoner kronor. Jämlikhetsmyndigheten bör förläggas utanför Stockholm.

– Ekonomisk jämlikhet är avgörande i den svenska modellen, för med jämlikhet får vi en bättre samhällsutveckling och den ekonomiska utvecklingen stärks. Då måste ekonomisk jämlikhet kontinuerligt vara prioriterat och ett jämlikhetsinstitut kan ge oss bättre underlag för ekonomiska beslut som gynnar hela samhället, säger Ulla Andersson.

De senaste 30 åren har den ekonomiska ojämlikheten ökat i de flesta västländer. Sverige är det land inom OECD där ojämlikheten ökat mest under de senaste 20 åren som OECD mätt. Detta trots att ekonomisk jämlikhet är en bärande grund i den svenska modellen. Stora inkomstskillnader får negativa följder på hälsa och skolresultat men även på valdeltagande, demokrati och kriminalitet.

– Med den ekonomiska politik som förts har inkomstskillnaderna vuxit kontinuerligt under lång tid. Framförallt har de som haft tillgång till kapital gynnats, medan den gemensamma välfärdens resurser inte alls varit tillräckliga och många barnfamiljer och pensionärer får leva med mycket små marginaler, säger Ulla Andersson.

-Vänsterpartiet kommer aldrig att acceptera ojämlikheten. Den är inte bara skadlig för dem det direkt berör, utan för hela samhället. För att få bukt med klyftorna är det inte tillräckligt att enbart komma med reformer som mildrar effekterna för dem som missgynnats, utan vi måste också driva politik som verkligen omfördelar, säger Ulla Andersson.

Jämlikhetsinstitutet blir också opinionsbildande och ska –


  • Bidra till en strategisk och sammanhållen styrning av jämlikhetspolitiken.
  • Ta fram, sammanställa och sprida forskning på området
  • Granska regeringens politik
  • Fördela bidrag till jämlikhetsprojekt och forskning.

Inga kommentarer: