söndag, augusti 06, 2017

Gäss och ankor i Bröstorps gård

Skånegås är Sveriges största och tyngsta lantrasgås. Den gamla skånska tamgåsen är relativt snabbvuxen och lättgödd. De är goda ruvare och föräldrar. Förutom brungråa partier på huvud, hals, rygg och lår är fjäderdräkten vit. Det är fullt normalt att brokigheten varierar kraftig. tMan anser att det är troligt att svenska soldater i trettioåriga kriget har importerat så kallade nordtyska "Pommerngåsen", då Pommern under stormaktstiden var svenskt, till Skåne. Där kan den tyska lantgåsrasen ha korsats med den ursprungliga skånska lantrasen.

Första besättning av den nya skånska stamgåsen tillhörde Mårten Olsson, vilken redan 1870 köpte i gäss från byarna Hunneberga och Vomb. Olssons gäss blev upphov till dagens stam av skånegäss och kallas "Harlösa-stammen". Denna avlades medvetet på mycket stora gäss. .


Löpanka, även kallad löpand, indisk löpand, indisk löpanka eller indisk löpare, är en ras av anka, det vill säga en domesticerad and. Den har en mycket upprätt kroppsställning och istället för att vagga fram så tenderar den att springa. Löpankan är vit, brun eller spräcklig och är en ganska liten anka med en kroppsvikt på cirka 2 kilo. Löpankan härstammar från Ostindien och importerades till Europa vid mitten av 1800-talet. Löpankan hålls främst för äggproduktion och kan ha en årsproduktion av upp till 150 ägg.


Inga kommentarer: