söndag, augusti 13, 2017

Gamla skolan i Moshultamåla.

 Skolan i skogen – Vilhelm Mobergs barndomsskola i Påvelsmåla byggdes på 1870-talet och låg mitt inne i skogen. Här gick Moberg mellan 1906 – 1912. På 1930-talet började skolan bli ganska omodern, och dessutom låg den ocentralt efter ny skolroteindelning, då Askaremåla och Skrämbohult numera tillhörde Skruvs skolrote i Ljuder. Efter många diskussioner, om både tomtfråga och utförande på byggnaden, beslöt Algutsboda kommun att uppföra en ny skolbyggnad med lärarbostad i ena halvan. 

Tomten köptes av John Pettersson i Moshult. Den nya skolan kom på så sätt att ligga på gränsen mellan byarna Moshult och Moshultamåla. Till Höstterminen 1936 stod skoldelen inflyttningsklar. Alltså var vårterminen 1936 sista terminen som det undervisades i den gamla skolan. Den nya skolan är numera vandrarhem i Moshult då skolverksamheten upphörde 1958 då den nya skolan stod färdig i Broakulla. 


Den gamla skolan flyttades på 1960-talet så småningom från sitt gamla läge i Påvälsmåla till sitt nuvarande läge i Moshultamåla. Byggnaden är numera ett skolmuseum och samlingslokal. . Bilderna är tagna idag.

Inga kommentarer: