söndag, juni 04, 2017

Drag av dinosaurierForskningen har visat att fåglarna utvecklades från små och mellanstora dinosaurier för ca. 100 miljoner år sedan kallade Coelurosaurier. Det finns ett antal bevis som stöder denna hypotes; flera likheter i skelettets morfologi, fossil av dinosaurier med fjädrar, ekologiska likheter och likheter i proteinsekvensen. Föreställningen att dinosaurier och fåglar är nära besläktade har varit den ledande teorin sedan John Ostrom beskrev den fågelliknande dinosaurien Deinonychus. Teorin har fått mer bäring genom upptäckten av befjädrade dinosaurier under 1990-talet och framåt. Det finns forskare som ifrågasätter att dinosaurierna är förfäder till fåglarna, och anser istället att fåglar härstammar från någon annan grupp med Archosaurier. 

Det är lätt att föreställa sig släktskapet när man ser gässen, speciellt dom små ungarna har drag av dinosaurier även om dom långt ifrån är skräckinjagande. Dinosaurie betyder som bekant Skräcködla på latin.Inga kommentarer: