söndag, juni 18, 2017

Så olika men ändå så lika

 Här är två representanter för barnstadiet. Ett föl och en gässling.  Till utseendet är dom olika, en tillhör däggdjuren med deras egenskaper som päls, fyrbent, tänder mm, den andra tillhör fåglarnas värld med fjädrar, näbb, tvåbent, vingar mm.

Trots olikheterna finns det många likheter. Båda har sitt ursprung hos kräldjuren, däggdjuren är äldre än fåglarna och utvecklades under Trias. Denna anfader fanns i djurgruppen med det vetenskapliga namnet Cynodontia. De flesta medlemmar av Cynodontia föll offer för perm-trias-utdöendet där 70 procent av de landlevande ryggradsdjuren och många landlevande växter försvann från jorden. Den dominerande djurgruppen på jorden blev sedan härskarödlorna som senare utvecklades till dinosaurier, krokodiler, fåglar och andra djurgrupper. Efter en tid fanns av Cynodontia bara små nattaktiva arter kvar som främst hade insekter som föda.


Forskningen har visat att fåglarna utvecklades från små och mellanstora dinosaurier för ca. 100 miljoner år sedan kallade Coelurosaurier. Det finns ett antal bevis som stöder denna hypotes; flera likheter i skelettets morfologi, fossil av dinosaurier med fjädrar, ekologiska likheter och likheter i proteinsekvensen. Föreställningen att dinosaurier och fåglar är nära besläktade har varit den ledande teorin sedan John Ostrom beskrev den fågelliknande dinosaurien Deinonychus. Teorin har fått mer bäring genom upptäckten av befjädrade dinosaurier under 1990-talet och framåt. Det finns forskare som ifrågasätter att dinosaurierna är förfäder till fåglarna, och anser istället att fåglar härstammar från någon annan grupp med Archosaurier. 


Båda har samma skelettkonstruktion trots olika utseende där ryggraden är en av likheterna, båda livnär sig på växter och bildar flockar. Båda tar hand om sina ungar och beskyddande föräldrar. Båda är varmblodiga. Båda har lekfull barndom och båda har samma behov. Detta visar hur evolutionen kan utvecklas parallellt och hur djur anpassar sig till miljön och deras livegenskaper anpassas till djurets tillvaro. Inga kommentarer: