lördag, juni 24, 2017

Kohagen

Vila är viktigt om man ska växa upp och bli en ståtlig ko eller tjur

Inga kommentarer: