söndag, oktober 30, 2011

Mer personal istället för privat vanvård

De senaste veckorna har det kommit flera avslöjanden om missförhållanden på privata äldreboenden. Eva Olofsson, äldrepolitisk talesperson (V):

- Avslöjandena om missförhållanden på Caremas och Attendos äldreboenden i Stockholm och Uppsala borde vara avskräckande även för borgerliga politiker. Men istället får dessa företag, som gång på gång misskött sig, hela tiden nya uppdrag av borgerliga politiker. Vi behöver mer personal i äldreomsorgen, inte mer privat vanvård, säger Eva Olofsson.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) är ett tydligt exemplet på hur regeringen driver på privatiseringen av äldreomsorgen. Än så länge har kommunerna själva fått välja om de vill införa LOV i äldreomsorgen. Men tålamodet med icke-borgerliga kommuner börjar tryta och regeringen säger att alla kommuner ska ha infört LOV ”frivilligt” senast 2014. Annars väntar tvångslagstiftning.


- Jag tycker att det är anmärkningsvärt att regeringen hotar med tvångsprivatisering, mot kommuninnevånarnas vilja, när vi vet hur de stora privata aktörerna har misskött sig, säger Eva Olofsson

Inga kommentarer: