tisdag, oktober 25, 2011

Avdrag för inomhuspool på rivieran?

Varför gäller ROT-avdraget för lyxrenoveringar, även utomlands, men inte alls för hyresrätter?

Den frågan har Amineh Kakabaveh, Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson, ställt i en interpellation till bostadsminister Stefan Attefall.

Kakabaveh citerar tidningen Metro den 26 september:

”I första hand söker svenskar rotavdrag i Frankrike och Spanien men även andra EU-länder förekommer.

I somras beviljades en familj i Täby rotavdrag för diverse reparationer på sitt semesterhus i spanska Costa Dorada där villan bland annat behövde fasadrenovering, ny köksö och nytt kakel i badrummet. En annan stockholmare bosatt på Lidingö har ett semesterhus utanför franska Nice med en mindre inomhuspool som behöver totalrenoveras.”

- Regeringen skriver i sin budgetproposition att man motsätter sig stöd och stimulanser inom bostadssektorn bland annat därför att de är kostnadsdrivande. Motvilligheten verkar dock inte omfatta flotta köksrenoveringar eller annan lyx, men så fort det handlar om stöd för byggande av billiga hyresrätter börjar regeringens principer att gälla.

- Förra året betalades det ut ROT-pengar för 13,5 miljarder kronor. En del till enklare arbeten, annat till ren lyx. Enligt Skatteverket bor de som tillgodogör sig RUT- och ROT-bidrag oftast i välbärgade kommuner.

- Är Stefan Attefall beredd att ändra utformningen av stöd inom bostadssektorn? frågade Amineh Kakabaveh.

I fredagens interpellationsdebatt svarade Attefall:

- Beslut om investeringar i bostäder ska ske utifrån de bedömningar av efterfrågan som görs på marknaden.

- Regeringen ser fortlöpande över olika behov av stöd eller förändringar i lagar och skattevillkor som behövs för att underlätta för särskilda grupper eller minska kostnader och krångel i bostadsbyggandet. I den nyligen framlagda budgeten föreslår regeringen t.ex. höjda bostadsbidrag för barnfamiljer och bostadstillägg till pensionärer samt ett höjt schablonavdrag för hyresintäkter från privatpersoners uthyrning av privatbostad.

- De närmare avgränsningarna för ROT-avdraget ligger inom Finansministerns ansvarsområde, men jag vill påminna om att regeringens huvudsyfte med detta avdrag är att minska svartarbetet och långsiktigt förbättra ekonomins funktionssätt.

Amineh Kakabaveh kommenterar:

Attefall svarade som synes överhuvudtaget inte på min fråga om det är rimligt att man kan utnyttja ROT-avdrag för fritidshus i utlandet, men inte alls för hyreslägenheter i Sverige.

- Frågan kvarstår: Anser Attefall att det inte finns någon efterfrågan på hyresrätter men en stor efterfrågan, som behöver stödjas, av renovering av kök och badpooler främst i Danderyd och på franska rivieran?

Inga kommentarer: