onsdag, januari 06, 2010

Vänsterpartiet kräver att man ser över timavgifterna för hemtjänsten

Dagens Ekot i måndag pekar på de stora skillnaderna mellan kommunerna när det gäller timavgifter för hemtjänst. I Göteborg är den 86 kronor i timmen, i Vingåker 390 kronor. Många kommuner ligger på 200 kronor eller en bra bit däröver.

- Det är orimligt med så stora skillnader mellan kommunerna, säger Eva Olofsson äldrepolitisk talesperson för vänsterpartiet. Höga timavgifter leder till att äldre kvinnor och män avstår från rätten till hjälp i hemmet av ekonomiska skäl, det kan vi inte acceptera. 4 timmars hjälp i månaden kostar i Göteborg 430 kronor medan samma hjälp i Vingåker skulle kosta 1560. En orimligt hög skillnad.

När en del kommuner tog ut oskäligt höga månadsavgifter kom maxtaxan som sätter månadsavgiften till högst 1712 kronor i månaden och förbehållsbeloppet. Efter skatt och bostadskostnader skulle en ensamstående ha kvar minst 4831 kronor att leva på och hemtjänstavgiften reduceras tills den summan nås.

- Men för de pensionärer som har en pension precis över den gränsen blir en hög avgift på t.ex 300 kronor i timmen ekonomiskt avskräckande. De får istället försöka klara sig själva eller be anhöriga om hjälp, därmed urholkas rätten till stöd och omsorg enligt socialtjänstlagen, säger Olofsson och fortsätter: Det är dags att åter se över hemtjänsttaxorna, detta har vi krävt i vår äldreomsorgspolitiska motion. Den stora skillnaden är oskälig och kommunerna borde tänka till. Att få hjälp i tid kan ofta göra att man klarar sig lite längre innan större insatser behövs, avslutar hon.

Vänsterpartiet har gett uppdrag till riksdagens utredningstjänst om hemtjänsttaxan och kan verifiera att skillnaderna är stora mellan olika kommuner. För att få se exempel på timavgifter hos ett antal kommuner kan man kontakta Eva Olofsson.

Inga kommentarer: