söndag, januari 24, 2010

Regeringen förstärker inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män

Antalet miljonärer har fördubblats, visar statistik som SCB presenteráde i torsdags den 21 januari. Nästan alla miljoninkomsttagare är män. Bland normalinkomsttagare skiljer sig kvinnors och mäns inkomster fortfarande åt. Kvinnors medianinkomst år 2008 var 225 000 kronor medan männens låg på 286 900 kronor.

Vänsterpartiet menar att regeringens politik har på flera sätt har förstärkt de ojämlika inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.

- När regeringen sänker skatterna mest för höginkomsttagare och de som har störst förmögenheter, sänker man också skatten mest för män, säger Marie Engström, skattepolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Mäns högre inkomster av arbete får också betydelse för nivån på såväl a-kassa som sjukförsäkring som pensioner.

Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson:

- Det är bland annat av den här anledningen det är viktigt att vi gör stora satsningar på välfärden, där trygghetssystemen är en viktigt del, och att vi ger alla som arbetar rätt till heltid.

Vänsterpartiet vill tillsätta ett jämställdhetspolitiskt råd nästa mandatperiod. Rådet ska ha till uppgift att analysera politiska reformer för att se till att de inte ökar de ojämlika inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Målet är självklart att inkomstskillnaderna ska minska.

Inga kommentarer: